Rotate tablet
Please rotate your tablet to landscape mode
Loading
Since 1987...

DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş. LİMİTED ŞİRKETİ
WEB SİTESİ KULLANICI GİZLİLİK BEYANI

Bu internet sitesi, DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş. Tarafından, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kanunları çerçevesinde yönetilmektedir. Bu sitenin kullanımıyla ilgili meydana gelebilecek tüm uyuşmazlıklarda, T.C. mahkemeleri yetkilidir.

Otomatik Olarak Kaydedilen Bilgiler
Sitemizi ziyaret eden kişilerin "domain" ve "IP" adresleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu bilgiler, sizi kişisel olarak tanımlamamakta, sadece siteye girmek için kullanılan bilgisayarın bilgilerini içermektedir. Bu bilgiler, sitenin, Dünya'nın neresinden ve hangi amaçlarla kullanıldığını gösterdiğinden, sitemizin kapsam alanını belirlememiz ve sitenin kullanım amaç ve şekillerini daha iyi anlayabilmemiz için yapılan analizlerde kullanılmaktadır.

Çerez Dosyaları
Çerez adı verilen dosyaların bilgisayarınıza yüklenmesini engellemek istiyorsanız, internet yazılımınızda gerekli ayarları yapınız. Bilgisayarınıza kaydedeceğimiz kek türü dosyalar, belirli bir süre sonra işlevini yitirecektir. Bazı durumlarda, çerezleri engellemek, bazı sitelerin işlevlerini azaltabilmekte ya da onlara ulaşımı engelleyebilmektedir.
Bilgisayarınıza çerez dosyalarını, sitemize gelecekte yapacağınız ziyaretlerinizde sizleri tanıyabilmek için kaydediyoruz. Bu bilgi, sizin ilgi alanlarınızla ilgili detayları da içerdiği için, bizim sizi sitenin içinde daha kolay yönlendirmemizi ve aradığınız bilgiyi daha kolay bulmanıza yardım etmemizi sağlamaktadır.

Veri Toplanması ve Kullanımı
Bu site üzerinden bilgi talep ettiğinizde, sizinle ilgili bazı kişisel bilgilere ihtiyaç duyulur. Bize e-posta yolladığınızda ya da düzenli ücretsiz bilgi için abone olduğunuzda, sizin e- posta adresinize, adınıza ve telefon numaralarınız gibi diğer bazı kişisel tanımlayıcı bilgilerinize ihtiyaç duyarız. İş bulma ile ilgili hizmet ya da ürün talep ederseniz, eğitim, iş geçmişi, aile ve finansal detaylar gibi sizinle ilgili bazı kişisel tanımlayıcı bilgilere ihtiyaç duyarız. Kişisel bilgileriniz, talep ettiğiniz bilgi, mallar, ürünler ve hizmetlerin sağlanması için kullanılacaktır.

Eğer çok özel kişisel bilgi talep edersek, bu bilginin alınması ve kullanımını, veri saklama ve gizliliği konusunda yürürlükteki yasalarla tam bir uyum içerisinde yapmayı garanti ederiz.Siteye gönderilen bütün malzemelerin, yazışmaların veya bilgilerin GİZLİ ve bir FİKRİ ÜRÜN OLMADIKLARI addolunacak ve DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş.’ nin malı haline geleceklerdir. DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş. bu bilgileri, her ne olursa olsun her türlü amaç için, bilgilerin içinde bulunan her türlü fikir, kavram, know-how veya tekniklerin kullanılması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanabilir. DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş., bu bilgileri her zaman ve herhangi bir medyada çoğaltabilir, teşhir edebilir, aktarabilir, yayımlayabilir veya yayınlayabilir.

Açıklama ve Ziyaretçi Tercihi
İstediğiniz zaman abonelikten ayrılabilir ya da siteden çekilebilirsiniz. Bilgilerinizi ne şekilde kullanabileceğimizi belirtmiş olmamıza rağmen siteden çekilmek isterseniz, bu işlem için, e-posta ya da mektup göndererek talepte bulunabilirsiniz.

Çocuklar
DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş., çocukların gizlilik ihtiyaçlarını korumaya özellikle dikkat etmekte, ebeveyn ve gözetmenlere, çocuklarının internetteki faaliyetleri ve ilgi alanları konusunda aktif rol almaları için teşvik etmektedir.DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş., 13 yaşından küçük hiç bir çocuktan, farkında olarak, bilgi toplamaz ve sitesini, 13 yaşından küçük çocukların kullanımını hedeflemek için tasarlamaz.

Güvenlik
DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş. olarak, kontrolümüz altındaki tüm kişisel bilgilerin güvenliği için, bilgi depolama ve korunması ile ilgili tüm kanunlara tam olarak uyumlu güvenlik politikaları, kuralları ve gerekli teknik sistemleri oluşturduk. Güvenlik sistemlerimiz, yetkisiz giriş, uygunsuz bilgi kullanımı ve açıklanması, yetkisiz bilgi değiştirilmesi, kanunsuz yok etme ya da kaza sonucu kayıp olma olaylarını engellemek amacıyla oluşturulmuştur.

Diğer Sitelere Verilen Bağlantılar
DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş. web sitesi, bazen size bilgi ve kolaylık sağlamak için başka web sitesine bağlantılar verebilir. Bu bağlantıları takip ederseniz, DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş. web sitesini terk etmiş olursunuz. DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş., o sitelerin, kendi sitesininkinden farklı olması mümkün olan içerikleri ve gizlilik ilkeleri üzerinde kontrole sahip değildir. DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş., başka web sitelerine uygunluk onayı vermemekte ve temsil etmemektedir. DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş. Gizlilik Beyanı, DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş. 'den bağımsız başka web sitelerine vereceğiniz kişisel bilgilerinizi kapsamamaktadır. Kişisel bilgilerinizi herhangi bir şirkete vermeden önce, o şirketin gizlilik ilkesini gözden geçirmeniz konusuna özellikle dikkatinizi çekeriz.

www.duduoglu.com.tr internet sitesi Organize Sanayi Bölgesi P.K. 13 Çorum / Türkiye adresinde mukim DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş.’ne aittir. DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş. web sitesinde çeşitli bilgi, ürün ve hizmetler sunulmaktadır. DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş., zaman zaman Web Sitesi Gizlilik Beyanı Şartları’nı revize edebilir. Bu siteyi kullanırken, herhalükarda DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş. tarafından konulacak yeni şart ve kurallara kayıtsız şartsız uyacağınızı kabul etmektesiniz.

Son güncelleme tarihi 02.01.2014
2014 DUDUOĞLU ÇELIK DÖKÜM SANAYI TIC. A.Ş.
Bütün Hakları Saklıdır.

codesign